ProAccount Lanka A?nsker A? levere et positivt nettobidrag til samfunnet pA? Sri Lanka, vi A?nsker at A? gi barn en trygg oppvekst og mulighet til utdannelse. Vi har derfor inngA?tt et samarbeid med to barnehjem pA? Sri Lanka a Biyagama Childrens Home og Ozanam Childrens Home. I samarbeid med vA?rt morselskap i Norge, dekker vi en andel av de mA?nedlige utgiftene til barnehjemmene. I tillegg har vi gjennomfA?rt vedlikeholdsprosjekter for A? bedre leveforholdene til barna. VA?rt samarbeid med barnehjemmene har vart siden selskapets opprinnelse.

Biyagama Childrens Home

Biyagama Childrens Home er et barnehjem for jenter i alderen 3-18 A?r, som av ulike A?rsaker ikke kan bo sammen med sine foreldre. Hjemmet er lokalisert en time fra hovedstaden.

Ozanam Childrens Home

Ozanam er vA?rt andre prosjekt. Hjemmet er for handikappede barn i alderen 4-18 A?r. Her fA?r de tilgang pA? medisinsk oppfA?lging, undervisning og yrkesopp lAring. Hjemmet er lokalisert i Batticaloa, som ligger A?st pA? Sri Lanka og var et av omrA?dene som var hardest rammet under borgerkrigen.

Most of the professional development done in schools is based https://pro-academic-writers.com/ on pedagogy, curriculum or elements of student well-being and engagement.