Colombo. Foto.

HA?ykompetente medarbeidere

Innbyggerne pA? Sri Lanka er hA?yt utdannede og engelsk er ett av tre offisielle sprA?k. Kombinasjonen av en befolkning med relevant yrkesutdanning og sprA?k gjA?r at landet er et meget attraktivt for regnskap og IT- bransjene. Dette gjA?r at mange internasjonale selskaper har valgt A? etablere seg her.

Regnskapsfaget har hA?y status.

Regnskapsyrket blir ansett som et hA?ystatusyrke pA? Sri Lanka. Derfor tiltrekkes mange av de flinkeste studentene til dette yrket. Flere internasjonale regnskapsinstitusjoner tilbyr utdanningsmuligheter i landet, blant annet: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) og CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Begge institusjonene tilbyr regnskapskvalifikasjoner som er anerkjent internasjonalt. ProAccount Lanka har mange ansatte som har tatt sin utdanning gjennom de nevnte institusjonene.

Arets reisemA?l 2013

Det er mange turister fra Europa og USA som kommer til Sri Lanka for A? besA?ke en av A?yens vakre strender, se etterlevninger fra landets 2000 A?r gamle historie eller besA?ke te-plantasjene som produserer den verdensberA?mte a?Ceylon tea?. Den anerkjente reiseguiden a?Lonely Planeta? kA?ret Sri Lanka til A?rets reisemA?l i 2013.

If you are aware of each child’s stage of development then there might be suggestions snap here for info you can make to the parents on how they can support their child best.